Skip to content
Momice_ConnectingTheDots2_Report
Aaron Mirck28-mei-2019 11:57:204 min read

Event professionals kunnen niet zonder doelstellingen! (CtD 02)

Hoe zorg je dat jouw event echt impact maakt? En hoe kom je erachter of het daadwerkelijk gelukt is? Samen met Sendsteps en de Behavior Change Group ontwikkelde Momice een wetenschappelijke methode voor meer impact met events: de Event Blueprint.

Wil jij alles weten over de Momice Methode?Download de whitepaper

1. Zonder doelstellingen geen échte impact

Momice gelooft dat er meer uit events gehaald kan worden. “Inmiddels kunnen events op veel meer manieren bijdragen dan 20 jaar geleden, toen ze enkel werden ingezet als jaarlijks personeelsfeest of algemeen kennisevent. Events zijn een strategisch kanaal geworden voor organisaties en verdienen meer waardering en draagvlak. Om dit te bereiken moeten events een meetbare impact maken en zo bijdragen aan de lange termijn doelen van de organisatie.” stelt Rutger Bremer, oprichter van Momice.

Hoewel de sector al flinke stappen heeft gezet, kunnen er events met nog meer impact georganiseerd worden. Daarvoor is het nodig om goede doelstellingen te bepalen. Immers: alleen door vooraf te bepalen wat je wilt bereiken met een event, kun je bepalen of het ook daadwerkelijk gelukt is. Het merendeel (64%) van de event professionals gaf echter aan niet precies te weten hoe ze de event doelstellingen moet meten, of niet te beschikken hiervoor niet over de juiste tools. Dat nog niet elk event impact maakt, komt dan ook doordat niet elk event een goede doelstelling heeft.

Grafiek_Blog_CtD

2. Doelstellingen gaan altijd over gedragsverandering

Het merendeel van de event professionals geeft aan dat de doelstellingen van de klant niet altijd helder geformuleerd zijn. Helaas wordt er ook niet goed doorgevraagd naar die doelstellingen. Voor veel event pro's is het bepalen van de doelstellingen niet zo makkelijk en voor tien procent zelfs (heel) moeilijk. Dat is niet zo gek, want het bepalen van doelstellingen is allesbehalve gemakkelijk.

Gedragswetenschapper Gert Slob raadt aan om drie keer de waarom-vraag te stellen. “Dan kom je namelijk uit op de werkelijke reden om een event te organiseren. Dat is altijd een beoogde gedragsverandering. Je organiseert geen event omdat je wilt informeren of inspireren. Dat lijken doelstellingen, maar er zit altijd een groter doel achter. Een goede doelstelling is meetbaar, concreet en gaat over het veranderen van gedrag. Met andere woorden: je wilt dat jouw doelgroep in actie komt.”

3. Intrinsieke motivatie is essentieel 

Events zijn een middel bij uitstek om gedrag te veranderen. Dat komt ook doordat andere middelen niet zo goed helpen om gedrag te beïnvloeden. Boetes en beloningen leiden er bijvoorbeeld beide niet tot intrinsieke motivatie. Ook houden het belonen en het bestraffen van gedrag geen rekening met het gegeven dat de mens niet per definitie een rationeel wezen is.

Als event organisator doe je er daarom goed aan om de intrinsieke motivatie te activeren. Focus daarom ook niet op het bedrijf of het product van een organisatie, maar op de behoeften van de doelgroep. Zorg vervolgens dat de oplossing van de organisatie aansluit op deze behoeften. Laat jouw doelgroep nadenken over hun doelen en waarden, in plaats van het voor ze in te vullen. Plaats op een pakje sigaretten bijvoorbeeld de vraag: waarom zou jij willen stoppen met roken? Zo kan iedereen zelf invulling geven aan de motivatie om te stoppen met roken. 

4. Doelstellingen voor elke fase

Wees je bewust van de verschillende event-fases: voor, tijdens en na het event. Bepaal voor elk van deze fases aparte subdoelstellingen, zodat je kunt zien hoe je op de verschillende onderdelen gescoord hebt. Houd bij elke doelstelling rekening met de beperkingen en de drijfveren van de doelgroep.

Zo kun je bijvoorbeeld in de uitnodiging vermelden dat er een bekende expert aanwezig zal zijn bij het event. Dit vergroot vooraf de geloofwaardigheid van de organisatie en het event. Door tijdens het event een sessie te organiseren die inspeelt op de belangrijkste belemmeringen van de doelgroep,  kun je hen een stapje dichter bij het gewenste gedrag brengen. En het nasturen van een lijst met tips, vergroot de kans dat dit gedrag na het event ook wordt voortgezet.

5. Momice Event Blueprint biedt uitkomst

Intrinsieke motivatie, event-fases, gedragsverandering en event doelstellingen. Het kan zijn dat het je begint te duizelen. Of je bent enthousiast en wilt het liefst meteen aan de slag met de doelstellingen van jouw events. Daarom hebben Momice en de Behavior Change Group een wetenschappelijke methode ontwikkeld, waarmee event professionals de impact van hun events kunnen vergroten

In de Event Blueprint doorloop je vijf stappen, die je helpen bij het formuleren van goede doelstellingen, een scherpe doelgroepanalyse en een heldere kernboodschap voor jouw events. Dit helpt je bij het bedenken van een strategie voor alle fases van het event. Het resultaat: een overzichtelijke rapportage die je helpt koers te bepalen en achteraf de resultaten te meten. 

Maak jouw eigen Event Blueprint

Conclusie

De tweede editie van Connecting the Dots werd bezocht door meer dan 100 event professionals. Tijdens het event zijn inzichten uit de gedragswetenschap gebruikt, zodat event professionals echt impact kunnen maken met hun events. Na afloop van het event gaf 79% ook daadwerkelijk aan beter in staat te zijn hun events naar een hoger niveau te tillen. De Event Blueprint kan hierbij helpen. 

Wil jij de opname van Create real impact with events terugkijken? Dat kan!Bekijk de video

GERELATEERDE ARTIKELEN